Αθλητική Διατροφή

Είναι γνωστό ότι οι αθλητές χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής αντιμετώπισης λόγω των αυξημένων θρεπτικών αναγκών τους. Έτσι, σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα για αθλητές ανάλογα με το άθλημα, τις ώρες προπόνησης, τη σωματική κατάσταση του αθλητή και τις προσωπικές του διατροφικές συνήθειες. Δίδεται έμφαση στο προπονητικό  γεύμα, στο μετασκητκό γεύμα , στην συνολική ημερήσια διατροφική πρόληψη του αθλητή καθώς και στην κατάσταση ενυδάτωσης πριν, μετά και κατα την διάρκεια της άσκησης.

Στόχοι μας είναι η μεγιστοποίηση της  αθλητικής απόδοσης ,η βελτίωση των επιδόσεων του αθλητή και η καλύτερη δυνατή διατροφική αξιολόγηση του αθλητή σε περιόδους προετοιμασίας, αγώνων αλλά και αποκατάστασης.

Share: