Διαταραχές λήψης τροφής

Η παρέμβαση στο θεραπευτικό πλάνο πραγματοποιείται πάντοτε σε συνεργασία με τους ιατρούς και συμβούλους που πρέπει να παρακολουθούν το άτομο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τις ιατρικές εξετάσεις, τη σύσταση σώματος, το σωματικό βάρος, τις συνήθειες και την κλινική εικόνα του ατόμου. Η παρέμβαση συνήθως είναι μακροχρόνια και εξειδικευμένη στο άτομο που αφορά.

Στην πραγματικότητα ο ρόλος του διαιτολόγου είναι πολυδιάστατος και στοχεύει στα παρακάτω:

  • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης του ατόμου μέσω αξιολόγησης κλινικής  εικόνας, ιατρικών εξετάσεων και αποτελεσμάτων ανθρωπομετρίας.
  • Εκτίμηση της διατροφικής καθημερινότητας του ατόμου μέσω καταγραφής της τροφής και των συναισθημάτων που συνδέονται με την πρόσληψη της.
  •  Σταδιακή αποκατάσταση του βάρους, της κατάστασης θρέψης και της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου.
  •  Διατροφική εκπαίδευση σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο  μεσω του προγράμματος τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς.
Share: